# یارانه_ها

هدفمندی یارانه آماج شایعات فتنه گران داخلی و خارجی

توجه                         توجه                          توجه       هدفمندی یارانه آماج شایعات فتنه گران داخلی و خارجی فروزنده معاون رئیس جمهور از فعالیت 230 سایت اینترنتی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 57 بازدید