# دکتر_احمدی_نژاد

پاسخ کوبنده احمدی نژاد به طراحان و مجریان سناریوی جریان انحرافی

پاسخ کوبنده احمدی نژاد به طراحان و مجریان سناریوی جریان انحرافی  دکتر احمدی نژاد ظهر دیروز سه شنبه در اجلاس سراسری استانداران ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 41 بازدید