هیهات...

 
 
 
کرا از دشمنان بیم است؟ هیهات

کرا آهنگ تسلیم است؟ هیهات


الا دنیاپرستان ! خاکبازان!

فروشی نیست خون پاکبازان!


به دست خود نهادن بند بر دست؟

چنین کاری پدرداری نکرده است


به آمریکا سپردن سر، شما را

شما را زندگانی، مرگ ما را


خوشا روزی که سالار شهیدان

ز روی لطف بر ما ناامیدان

دری بگشاید از باغ شهادت

که دارد جان ما داغ شهادت


نه عقل از عشق غافل کرد ما را

نه دنیا رخنه در دل کرد ما را
/ 1 نظر / 80 بازدید
shokravi

با سلام وقت بخیر اگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش را بشماری . http://salamshokravi.persianblog.ir شکروی (◔◡◔)(◕‿◕)(◔◡◔)