خون شهید لیز است. پایمالش کنی، زمینت می زند...!

خون شهید لیز است. پایمالش کنی، زمینت می زند...!

می گویند افراطیون داخلی با نتانیاهو همصدا شده اند!
اما نمی گویند که خودشان با امریکا هم صدا و همدست شدند
و غنی سازی بیست درصدِ شهریاری را تعطیل کردند!

وقتی تیم احمدی روشن را در سازمان انرژی اتمی تصفیه می کنی،

وقتی غنی سازی بیست درصد را مثل آب خوردن تعطیل می کنی،

وقتی زمزمه ها شروع می شود که ما اصلا به غنی سازی بیست درصد نیازی نداریم...

اینها یعنی شهریاری بیخود کرد که غنی سازی را به بیست درصد رساند!

با منطق دولت اعتدال شهریاری یک افراطی بود
که دستاورد مهمش به مثابه سنگ راه و مانعی بود که باید از سر راه برداشته می شد...

می ترسم فردا روزی قبرش را هم صاف کنند
به خاطر اینکه در غنی سازی بیست درصد دخیل بوده!!!!!

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد ..
آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود

شهدای هسته ای

علمدار

/ 1 نظر / 100 بازدید
عمه

قدر زر زرگر شناسد قدرگوهر گوهری قدر قنبر راعلی[گل]