میکروب های سیاسی زیر میکروسکوپ بصیرت ما کب کردند

بگویید؛ غلط کردیم! ما شما را به میکروب بودن راضی کرده ایم اما راستش شما میکروب سیاسی نیستید. آنتی بادی هستید. ما ۴۰ میلیون بار و در سلایق مختلف و با هر برگه رای مان به شما گفتیم؛ غلط کردید بیشمارید. ما شما را با سران فتنه مان سر کار گذاشته ایم. کروبی نفوذی ما در قلب شماست. ما بد میکروبی به جان تان انداخته ایم! نمی خواهد میکروب سیاسی را به خود بگیرید. بگویید؛ جمهوری اسلامی کی سقوط می کند؟ شما غلط کردید بیشمارید. بعد از ۹ دی هر چه نوشتید؛ غلط کردم بود. بالاترین الان به غلط کردن افتاده و از ادعای براندازی نظام به کمپین میکروب های سیاسی رسیده است. چه غلط ها! به شما خوش می گذرد زیر میکروسکوپ بصیرت ما؟ ما شما را کالبد شکافی کرده ایم. از بس کوچک اید، مگر با میکروسکوپ به چشم ما بیایید. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم یا شاید هم قزوین شما را تجزیه کردند و بردند مرده شوی ترکیب تان را. محمد می گفت: غلط کردید بیشمارید و علی می گفت: کب کردید زیر میکروسکوپ ما. شما اگر میکروب سیاسی را ویروس را به خود گرفته اید، عیبی ندارد؛ جمهوری اسلامی آمپولی اختراع کرده است که ویروس ها را می کشد. ما می ترسیم درباره شیوع ویروس HIV در کاخ الیزه صحبت کنیم. می ترسیم شما به خود بگیرید گندکاری های سارکوزی را. شما جملگی سارکوزی اید. سر هم اش کنی، می شود؛ سارکوزید!  لطفا موقع خواندن تلمود مراقب باشید خودتان را با گوساله سامری اشتباه نگیرید و الا ما ناچاریم گاو صدا کنیم بزرگتران شما را. پس لطف کنید و احترام اجدادتان را نگه دارید. این دفعه، دفعه آخرتان باشد که خودتان را مصداق سخنان رهبر ما فرض می کنید. باز هم از این غلط ها کنید، ما شما را به غلط کردن خواهیم انداخت و چون خوش تان می آید، به شما می گوییم؛ غلط کردید بیشمارید.

حسین قدیانی

/ 0 نظر / 57 بازدید