لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین(ع) است

لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین(ع) است

محرم است و نوای یا لیتنی کنت معک سر داده می شود و زیارت عاشورا خوانده می شود اما من زیارت عاشورایم هم ناقص می ماند اگر صد لعن به سران فتنه ی ۸۸ نگویم! که در این کوفه ی دنیا، در این روزگار پر از ننگ، در این وقت پر از رنگ؛ حسین همان حسین است و تو بنگر که یزید کجاست؟

و تو در کدامین سپاهی؟ آقای ساکت، از بدن پاره پاره ی اکبر شرم کن اگر که بعد از گذشت یکسال هنوز هم تنها نظاره گری! خواص بی بصیرت که جای خود، ما آقایان ساکت را نیز لعنت می گوییم. آری صد بار لعنت به آنکه صدای هل من ناصری حسین را می شنود و از روی تپه های روزمرگی تنها نظاره گر است!

صد بار لعنت که صدای این عمار حسین زمان، را میشنوی و ساکتی!
_______________________

درس اخلاق برای من نزارید که فلان و فلان وما باید احترام فلانی را داشته باشیم و فلان!

سعادت ابدی را تنها دو شرط لازم است، یکی حب فاطمه است که من این درس را از حر گرفتم و شرط دیگری بغض دشمنان علی،که باز هم استاد این درسم حضرت مادر زهرای اطهر است.

حضرت عالم دهر! آقای ساکت! با خامنه ای نیستی ،گریه ات برای زهرا (س) آبغوره هست!

 کمی بیشتر فکر کنید عزیزان خواص خاص!!!
/ 1 نظر / 56 بازدید
فرهنگ لغات

سه مورد مهم ! یکی این که اگر بخواهیم واژه ی نگذارید را مختصر کنیم باید بنویسیم : ( نذارید ) نه ( نزارید ) ! 2 این که اطهر واژه ای است که برای جنس مذکر به کار می رود و من حدس می زنم که بانو فاطمه از جنس مونث بوده و واژه ای مثل طهورا یا طاهره برایشان برازنده تر است . [متفکر] و این که امام جمله ای به شکل هل من ناصری نداشت اما هل من ناصر ینصرنی را داشت ! ( اصلاح کنید !)[لبخند]