تبریز و رهبری

امام خامنه ای:

انس و علاقه‌ى من به تبریز و آذربایجان، یک علاقه‌ى ذاتى است. قبل از انقلاب من دو سفر آمدم تبریز، رفتیم خامنه، رفتیم شبستر؛ بعد از انقلاب هم چند بار آمدیم، باز خامنه رفتیم، شبستر رفتیم. آنجاها را از نزدیک دیدیم. من مردم تبریز را هم متفاوت از همه جا دیدم. سفر اوّلى که بعد از انقلاب آمدم تبریز، وقتى برگشتم تهران، به امام گفتم آقا اینجا مردمش با همه جا فرق میکند. خب، ما هر جا رفته بودیم، مردم محبت میکردند، اظهار علاقه‌ى به انقلاب میکردند؛ اما تبریز یک جور دیگر است. این علاقه‌ى ماست و دوست داریم که ان‌شاءاللّه تحقق پیدا کند .

✿۱۳۹۱/۰۵/۲۶✿

/ 0 نظر / 396 بازدید