زمان خداحافظی...

زمان خداحافظی آخــر گفت:
حفظـ نامـوس و خاک کشورم با مــن،
تعبییـر رویاهـام برای سربلندی کشـورم با تــو…!

/ 2 نظر / 107 بازدید
ذوالبر

اذان صبح آوایی ست که همگان آن را می شنوند اما فقط آنهایی که اهل قیامتند به پا می خیزند سلام با مطالب جدید در مورد ماه خدا بروزم و منتظر حضور گرم شما یا حق