لیبک یا خامنه ای

http://www.naghdnews.ir/uploadcenter/uploads/1353310690.jpg

طرح از:نقد نیوز

/ 1 نظر / 93 بازدید
جا مانده

نمک حوصله تا کی به دل ریش زدن سر غم بر در و دیوار دل خویش زدن . . . و ما ادرئک ما 9 دی . . . بسیجی جا مانده - جا مانده ای بسیجی http://ja-mande.persianblog.ir/post/50/