دکتر عباسی : دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی از اصلاح طلبان آنرا پلمپ خواهند کرد

دکتر عباسی : دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی از اصلاح طلبان آنرا پلمپ خواهند کرد

آقای روحانی می شود دقیق بگویید از پلمپ و بیکار کردن دانشمندان هسته چه نصیب ما شده
جز توهین های مکرر غربی ها
جز تحریم جدید
جز بیکار شدن همکاران شهید احمدی روشن
جز ...................
خوب بگید از این توافق ژنو چه عاید کشور ما شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ر ثریا هم باشد مردانی از اصلاح طلبان آنرا پلمپ خواهند کرد!

/ 0 نظر / 193 بازدید