خواهرم حجابت؟

خواهرم حجابت؟

گفت: دلم پاک است!

… : مگر می‌شود پاکی هزاران نگاه را بدزدی و دلت پاک باشد؟!


/ 1 نظر / 78 بازدید
بنت الهدي

بايد حسين دم بزند از فضائلت وقتي حسيني است تمام خصائلت تعبيرهاي ما همه محدود و نارساست در شرح بيکراني اوصاف کاملت بي شک در آن به غير جمال حسين نيست آئينه اي اگر بگذاري مقابلت اي کاشف الکروب عزيزان فاطمه غم مي بري ز قلب همه با شمائلت در آستانة تو گدايي بهانه است دلتنگ ديدن تو شده باز سائلت