سازش از منظر امام خامنه ای

ممکن است دشمنى سر راه شما را بگیرد، بگوید از اینجا نباید جلو بروید. سازش با او به این صورت نیست که شما قبول کنید، برگردید؛ هنر این است که شما کارى کنید که راهتان را ادامه دهید، او هم مانع کار شما نشود؛ والّا اگر چنانچه توافق و تفاهم به این معنا بود که او بگوید شما باید از این راه برگردید، شما هم بگوئید خیلى خوب، این که خسارت است.  92/4/30
عکس امام خامنه ای
 
/ 1 نظر / 99 بازدید
غریب بقیع

سلام اومدم بیا منتظرتم برای امام خامنه ای حفظه الله: ای بود تو مملو از جمیع برکات بر جان پلید دشمنت درد و بلات نامت علی حسینی خامنه ای است بر نام مبارکت هزاران صلوات