رابطه ولایت فقیه و دیکتاتوری

عراق/افغانستان/سوریه/لبنان/فلسطین/مصر/لیبی/یمن/بحرین/و...

همه؛جوامع مسلمان! اما...

فصل الخطاب که نداشته باشند؛
هرکس و ناکس،خود را اوْلی به حاکمیت مےداند
و کف خیابان ها و لابی ِ صهیونیستی-آمریکایی؛تعیین کننده ے آینده سیاسی کشور مےشود!
ومملکت مےشود جولانگاه کودتاچیان وبیگانگان و تروریستها!

خداوند هیچ راه تسلطے براے کافران،علیه مؤمنان قرارنمےدهد./نساء141/

تنها راه تحقق این امر الهے
حاکمیت برمبناے « ولایت فقیـه » است.

+پ.ن:حیف! قَدرتان در اوج مستی ِ امنیتی که از برکت وجود شماست دانسته نمےشود!

/ 0 نظر / 43 بازدید