فَتَبـارکَ اللهُ احسَنَ الخـالقین

حجاب...

عرش ِ زیـر پــایـت، برایـت بهشـت مے شـود

وقتے کـه گـامـ هـایـت رآ بـا وقــار روے  آن مے نهے…

و با هر وزش ِ چــادرت؛عطـر ِخــدا را در فضـا مے پراکنے…

بــانو؛ تو و وقـارت، مصـداق ِ " فَتَبـارکَ اللهُ احسَنَ الخـالقین" ایـد…

/ 0 نظر / 127 بازدید