دولت مطلوب اسلامى از منظر امام خامنه ای

امام خامنه ای:
ما خیلى کوچک‌تر از این هستیم که بتوانیم آن دولت مطلوب اسلامى
را تشکیل بدهیم یا حتّى طاقت بیاوریم؛ ولى به‌حسب آنچه که در روزگار ما و با شرائط
ما میتوان دولت اسلامى نامید.
هفت شاخص دولت اسلامی مطلوب:
اوّلین شاخص،شاخص
اعتقادى و اخلاقى است.
شاخص دوّم،مسئله‌ى خدمت به خلق است.
شاخص سوّم،مسئله‌ى
عدالت است.
شاخص بعدى که شاخص چهارم است، سلامت اقتصادى و مبارزه‌ى با فساد
است.
شاخص بعدى،مسئله‌ى قانون‌گرایى است.
یک شاخص دیگر،مسئله‌ى حکمت و
خردگرایى در کارها است؛
تکیه به ظرفیّت درون‌زاى کشور است.

/ 0 نظر / 79 بازدید